Thứ nhất bạn chú ý các icon trên thanh công cụ (phần post bài):
Hướng dẫn chèn hình và link liên kết vào Forum bằng hình ảnh  123

Sau đó là tác dụng của mỗi icon :

Hướng dẫn chèn hình và link liên kết vào Forum bằng hình ảnh  456